Şiir Bilgisi Testi - 1 (30 Soru) Özel

1.   Yayla çiçeğini gördüm baharın

     İçtim sularından eriyen karın

     Dağlarda yaşayan hatıraların

     Akan gümüşüdür yayla dumanı

    Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A)    Lirik

B)    Pastoral

C)     Dramatik

D)    Didaktik

E)    Epik

2.   Dize sonlarında yinelenen aynı anlamda ve görevde kullanılan sözcük ve eklere ---, şiirde iç ahengi pekiştirmek için aynı harflerin sıkça kullanılmasına --- denir.

    Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)    kafiye – redif

B)    redif – aliterasyon

C)     kafiye-cinas

D)    redif-ölçü

E)    aliterasyon – kapalı hece

AÇIKLAMA

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz. Soruların yanıtları kırmızıdır. Sayfayı açtıktan sonra Ctrl A komutuyla hepsini seçiniz. Daha sonra rengi siyah yapıp farklı kaydediniz. İyi çalışmalar.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI