Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Yazılışları, okunuşları olduğu hâlde anlamları arasında hiçbir ilgi bulunmayansözcüklere "eş sesli (sesteş) sözcükler" denir.

Örnekler:

Gül, yaz, yat, kaz, bin, al, ak, at, ay, yüz, sağ, çay, ocak, ben, bez, yara, kız, bit, aç, kır, yan, sol, yağ, bağ, it, kara, sır, satır...

El insanın en önemli organıdır bence.

El elin eşeğini türküçağırarak ararmış.

(Birinci cümledeki "el" sözcüğü "organ" anlamındadır. İkinci cümlede iki kez tekrarlanan "el", "başkaları, yabancılar" anlamında ayrı bir sözcüktür. Araların­da anlamca hiçbir ilgi yoktur.

Kart tavuğa piliç demek olur mu?

Kırtasiyeden iki kart alıp çıkacağım.

(İki cümledeki "kart”lar, anlamca hiçbir ilgi taşımayan sesteş iki ayrı sözcüktür.)

Padişah Keloğlan'a bir kese altın vermişti. (Küçük torba, torbacık)

Keloğlan kese yoldan evine koştu. (Kısa, kestirme. Yol için kullanılır.)

Felek kökten budadı,

Vurdu bir acı nacak

Ellere ben acırken

Ben oldum acınacak

(Bu Örnekteki gibi; bir sözcüğün sesleri iki ayrı sözcük oluşturacak biçimde kullanılarakda sesteşlik yaratılabilir.)

YUKARI