Yakın Anlamlı Sözcükler

Aynı anlamı taşıyor gibi görünen bazı sözcükler; ortak nitelikler taşıyan, birbiriyle il­gili olan ama aralarında bazı ayrılıklar bulunan kavramları anlatır. Böyle sözcükle­re "yakın anlamlı sözcükler" diyoruz.

Örnekler:

kırılmak - darılmak (kırılmak: Gücenmek, incinmek / darılmak: Hoşa gitmeyen bir tutum, davranış veya sözden ötürü gücenip ilgiyi kesmek, görüşmez olmak; küsmek)

(Görüldüğü gibi "kırılmak" ve "darılmak" sözcüklerinde "gücenme" anlamı var­dır. Ancak "darılmak"ta güceniklik ilişkiyi kesecek kadar ileri boyuttadır. Bu du­rumda "darılmak" ve "küsmek" eş anlamdadır, "kırılmak" onların yakın anlamlısıdır.)

çekingen - korkak (Her ikisinde de "bir şeyi yapmak istemeyen" anlamı varsa da "korkaklık" ileri boyutlardadır.)

uğraş - uğraşı ("Uğraş", "geçim için sürekli yapılan iş" ya da "bir güçlüğü yen­mek için gösterilen sürekli çaba, mücadele" anlamlarında kullanılır. "Uğraşı" ise "uğraşılan şey, iş, güç, meşgale" demektir.)

YUKARI