Yansımalar doğada var olan seslerdir.

Yansıma sözcükler bir şeyin çıkardığı sese benzetilerek oluşturulmuş sözcüklerdir:

 • Gıcırtı
 • Horultu
 • Şırıltı
 • Gürültü
 • Tıkırtı
 • şıkır şıkır
 • tik tak
 • vızıl vızıl
 • çatır çutur
 • çıtır çıtır

Yansımalar ses-anlam ilişkisi olan sözcüklerdir.

 • Pınardan su şırıl şırıl akar; bu ses suyun akışı sırasında çıkar; buna suyun şırıltısı denir.
 • Bebekler mışıl mışıl, ağzı açık uyuyan büyükler horul horul uyur, horlar.
YUKARI